KONTAKTY

Adresa

Slovenský zväz florbalu
KVTM
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovenská republika

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB


Predseda komisie:
Dárius Siheľský


Členovia komisie:
Patrik Pelegrin
Jakub Horecký
Patrik Bulko


Členovia pracovnej skupiny komisie:
Stanislav Šenšel
Peter Pavlovský
Lukáš Kuzl
Peter Banga
Veronika Vajsáblová

Kontakty

Dárius Siheľský
sihelsky@szfb.sk
0918 363 968
 
Patrik Pelegrin
pelegrin@szfb.sk
 
Jakub Horecký
horecky@szfb.sk
 
Patrik Bulko
bulko@szfb.sk

 

V prípade akýchkoľvek technických problémov so Vzdelávacím portálom SZFB prosím kontaktujte administrátora portálu na emaile vzdelavanie@slovenskyflorbal.eu, prípadne na telefónnom čísle +421 918 363 968.