Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Bratislava (konkrétne miesto a harmonogram budú zverejnené po 29.05.2020)

Termín konania

13.06.2020 - 13.06.2020

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

ZŠ T. J. Moussona č. 4, 071 01 Michalovce

Termín konania

23.05.2020 - 23.05.2020

Pokračovať na školenie

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

ZŠ T. J. Moussona č. 4, 071 01 Michalovce

Termín konania

23.05.2020 - 24.05.2020 (Blok č. 1)

30.05.2020 - 31.05.2020 (Blok č. 2)

Pokračovať na školenie

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Odborná príprava - Všeobecná časť

Miesto

FŠ PU, 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Termín konania

18.10.2019 - 20.10.2019

Pokračovať na školenie

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Odborná príprava - Všeobecná časť

Miesto

FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Termín konania

11.10.2019 - 13.10.2019

Pokračovať na školenie

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Odborná príprava - Všeobecná časť

Miesto

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Termín konania

28.09.2019 - 29.09.2019

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Košice - ZRUŠENÉ z dôvodu nenaplnenia minimálnej požadovanej obsadenosti

Termín konania

15.09.2019 - 15.09.2019

Pokračovať na školenie

Doškoľovací seminár

Doškoľovací seminár

Miesto

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, 042 61 Košice

Termín konania

13.09.2019 - 13.09.2019

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Mestská športová hala, Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov

Termín konania

31.08.2019 - 31.08.2019

Pokračovať na školenie

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Mestská športová hala, Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov

Termín konania

31.08.2019 - 01.09.2019 (Blok č. 1)

07.09.2019 - 08.09.2019 (Blok č. 2)

Pokračovať na školenie