Odborná príprava - Všeobecná časť

Tréner I. kvalifikačného stupňa - dištančne (online)

Miesto

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica - dištančne (online)

Kreditov

0

Minimálna obsadenosť: --
Kapacita školenia: uvedená v prílohe
Termín konania

17.05.2024 - 19.05.2024

Najneskoršie odhlásenie
10.05.2024
Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

75 €

Najneskoršie uhradenie

10.05.2024

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť