Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB v súťažnej sezóne 2022/2023 splní svoj ďalší míľnik!

27.07.2022 15:00

Poskytované odborné prípravy rozšíri o odbornú prípravu Tréner II. kvalifikačného stupňa.


Pokračovať na článok

Termíny odborných príprav pre rozhodcov florbalu pre súťažnú sezónu 2022/2023

17.07.2022 13:46

Tak ako minulú súťažnú sezónu, tak aj túto sa musia rozhodcovia prihlásiť na odborné prípravy výhradne cez Vzdelávací portál SZFB.


Pokračovať na článok

Nové termíny pre odborné prípravy a doškoľovacie semináre pre rozhodcov

30.11.2021 16:43

Od súťažnej sezóny 2021/2022 sa pôsobnosť Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB rozširuje o oblasť rozhodcovského vzdelávania.


Pokračovať na článok

Plánované akcie KVTM SZFB pre súťažnú sezónu 2020/2021

21.09.2020 14:16

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KVTM SZFB“), aj napriek zložitej epidemiologickej situácií na Slovensku, naplánovala rôzne vzdelávacie aktivity pre členov SZFB, ako aj športové akcie pre talentovanú mládež SZFB.


Pokračovať na článok

Dôležité zmeny v systéme vzdelávania trénerov florbalu I. až III. kvalifikačného stupňa!

25.02.2020 10:14

Od súťažnej sezóny 2020/2021 s platnosťou od 1. júla 2020, dôjde k výraznej zmene v systéme vzdelávania trénerov florbalu I. až III. kvalifikačného stupňa


Pokračovať na článok

Vyhodnotenie turnaja regionálnych výberov Českého florbalu v Ostrave

17.01.2020 18:21

Slovenské družstvo sa umiestnilo na turnaji regionálnych výberov Českého florbalu v Ostrave na 12. mieste. Herným prejavom však potešilo všetkých trénerov.


Pokračovať na článok

Regionálne výbery - Chlapci - 2019/2020 - 2. zraz

16.01.2020 14:31

Práve v týchto dňoch prebieha v Žiline celoslovenský zraz regionálnych výberov chlapcov (ročník narodenia 2004), ktorý vyvrcholí turnajom regionálnych výberov Českého florbalu v Ostrave.


Pokračovať na článok

Regionálne výbery - Chlapci - 2019/2020 - 1. zraz

10.12.2019 01:02

Zrazy regionálnych výberov vekovej kategórie - Starší žiaci - 1. zraz v sezóne.


Pokračovať na článok

Plánované akcie KVTM SZFB pre súťažnú sezónu 2019/2020

10.12.2019 00:52

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu plánuje organizovať v súťažnej sezóne 2019/2020 v oblastiach svojej pôsobnosti viaceré akcie.


Pokračovať na článok

Final four 2018/2019

21.07.2019 17:59

V termíne od 6. do 9. júna organizovala Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu v Michalovciach záverečný turnaj regionálnych výberov vekovej kategórie starší žiaci - FINAL FOUR. Pred samotným turnajom mali jednotliví nominovaní hráči možnosť preukázať úroveň svojho športového výkonu na tréningových jednotkách venovaných koordinácii, rýchlosti, sile, vytrvalosti, ako aj samotnému florbalu.


Pokračovať na článok