Dôležitý oznam!

Publikované dňa 23.08.2023 15:04:16

Z dôvodu reštrukturalizácie orgánov SZFB, resp. personálnych zmien za účelom zefektívnenia pracovnej činnosti na všetkých úrovniach, ktoré budú schválené, resp. potvrdené Prezídiom SZFB (po 30.08.2023) by sme chceli upozorniť všetkých súčasných aj budúcich trénerov SZFB, že následne budú vypísané prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB nové termíny pre školenia: odborné prípravy a doškoľovacie semináre, vďaka ktorým budete mať možnosť nielen získať kredity, ale predovšetkým nadobudnúť nové poznatky v prepojení teórie s praxou v rôznych predmetných oblastiach. Viac na https://www.szfb.sk/sk/article/dolezity-oznam-pre-trenerov-szfb.

Späť