Termíny odborných príprav pre rozhodcov florbalu pre súťažnú sezónu 2022/2023

Publikované dňa 17.07.2022 13:46:58

Máme za sebou komplikované 2 súťažné sezóny, ktoré boli výrazne ovplyvnené Covidom. Veríme, že táto súťažná sezóna bude plnohodnotná a žiadne súťaže nebudú pozastavené, alebo zrušené. Z tohto dôvodu Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB očakáva vysoký dopyt po rozhodcoch a preto sa rozhodla pripraviť členom SZFB pestrú ponuku odborných príprav určených pre rozhodcov florbalu.


Rozhodcovský modul sa v súťažnej sezóne 2021/2022 nepodarilo z viacerých objektívnych príčin dopracovať do Vzdelávacieho portálu SZFB, preto aj túto súťažnú sezónu je potrebné sa prihlásiť na odbornú prípravu cez tento odkaz: https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/registracia_rozhodcov.


Dopracovanie rozhodcovského modulu do Vzdelávacieho portálu SZFB patrí medzi jednu z najväčších priorít Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB.


Vzhľadom na to, že stále nie je dopracovaný rozhodcovský modul, tak nebola urobená ani aktualizácia súťažná smernica Vzdelávanie rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií SZFB, preto pre znovu udelenie rozhodcovskej licencie SZFB pre súťažnú sezónu 2022/2023 je potrebné úspešne absolvovať odbornú prípravu v príslušnom kvalifikačnom stupni.


V prípade otázok - vajsablova@szfb.sk ,alebo technických problémov - sihelsky@szfb.sk
 

Späť