Nové termíny pre odborné prípravy a doškoľovacie semináre pre rozhodcov

Publikované dňa 30.11.2021 16:43:02

Od tejto súťažnej sezóny bude komisia zabezpečovať všetky rozhodcovské odborné prípravy a rozhodcovské doškoľovacie semináre. V priebehu tohto roku komisia bude pracovať na vytvorení rozhodcovského modulu vo Vzdelávacom portáli SZFB, ktorý bude zabezpečovať komplexnú podporu vo veci vzdelávania rozhodcov a udeľovania rozhodcovských licencií SZFB.

Vzhľadom na to, že súťažná sezóna 2021/2022 je blízko, nebudú sa v tomto súťažnom ročníku aplikovať žiadne plánované legislatívne zmeny a prihlasovanie na odborné prípravy a doškoľovacie semináre bude v dočasnom režime.

Doškoľovacie semináre:

1/ 20. 08. 2021 (distančne)

2/ 27. 08. 2021 (distančne)

O možnosti prihlásenia boli informovaní emailom všetci rozhodcovia SZFB.

Odborné prípravy:

1/ 05. 09. 2021 (prezenčne - Bratislava)

2/ 11. 09. 2021 (prezenčne - Žilina)

3/ 12. 09. 2021 (prezenčne - Košice)

 

Prihlásenie na odbornú prípravu: https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/registracia_rozhodcov (prihlasovanie je ukončené - odborná príprava prebehla)

Odborná spôsobilosť (nie rozhodcovská licencia SZFB) na výkon odbornej činnosti v športe ako rozhodca nadobudnutá úspešným absolvovaním odbornej prípravy má časovo neobmedzenú platnosť.

 

V prípade otázok alebo technických problémov - sihelsky@szfb.sk

Späť