REGISTRÁCIA ROZHODCOV

Pohlavie*

Adresa trvalého pobytu

Korešpondenčná adresa

Licencie
- Rozhodca II. kvalifikačného stupňa má nárok na rozhodcovskú licenciu B
- Rozhodca I. kvalifikačného stupňa má nárok na rozhodcovskú licenciu C
- Rozhodca v príprave má nárok na rozhodcovskú licenciu N
Viac o prideľovaní rozhodcovských licencií si môžete prečítať v súťažnej smernici (PDF)

Harmonogram
Odkazy na PDF súbory s harmonogramom každej odbornej prípravy sú v pravom stĺpci pri zodpovedajúcom školení.

Polia označené hviezdičkou(*) sú povinné

Poplatok za odbornú prípravu, vrátane licenčného poplatku, je 30 €.
Poplatok je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK26 8330 0000 0023 0233 3037 s variabilným symbolom 4912022023.
Do poznámky je nevyhnutné uviesť Vaše meno a priezvisko

Doplňujúce informácie:
- Poplatok za odbornú prípravu nie je možné platiť na mieste.
- V prípade otázok ma kontaktujte na sihelsky@szfb.sk.