Vyhodnotenie turnaja regionálnych výberov Českého florbalu v Ostrave

Publikované dňa 17.01.2020 18:21:42

Účasť výberu Slovenska (roč. nar. 2004) na turnaji regionálnych výberov českého florbalu v kategórii dorastencov (roč. nar. 2003, 2004) v Ostrave nám opätovne ukázal rozdiel v smerovaní florbalu u nás a v zahraničí. Kondičná pripravenosť, priamočiarosť hry, herné činnosti jednotlivca, či riešenie herných situácii pod tlakom boli u českých výberov na vyššej úrovni. Aj napriek uvedenému hodnotím zraz pozitívne. Už na prvej tréningovej jednotke bolo vidieť, že nominovaní hráči prišli odovzdať maximum a vytvoril sa vynikajúci kolektív. Hráči vynaložili maximálne možné úsilie v každom zápase turnaja, ale vzhľadom na spomenuté nedostatky sa ukázalo, že naše maximum je na moderný florbal nedostatočné. Teraz je potrebné spolupracovať na úrovni trénerskej, klubovej resp. zväzovej, vzdelávať sa, zlepšovať a posúvať slovenský florbal dopredu.“ (Jakub Horecký - tréner RV-CH Do)


Cesta, na ktorú sme sa vybrali je síce veľmi dlhá a my sa nachádzame na jej začiatku, no už teraz môžeme úprimne povedať, že náš florbal má budúcnosť. Ak všetky zainteresované strany pristúpia ku výchove hráčov zodpovedne a vytvoria pre nich zodpovedajúce podmienky, tak môžeme postupne myslieť na väčšie úspechy aj v medzinárodnom meradle. Chce to však súzvuk viacerých subjektov - hráčov, rodičov, fanúšikov, trénerov, klubov, ale aj Slovenského zväzu florbalu. Ak naštartujeme tento vzťah, môžeme byť úspešní. Veď predsa mládež je naša budúcnosť a tomuto faktu by sme mali prispôsobiť všetko!“ (Patrik Bulko - tréner RV-CH Do)


Naše účinkovanie na turnaji hodnotím s vedomím, že spoločne s kolegami z Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže máme dlhodobú víziu, ktorej veríme a to aj napriek na prvý pohľad výsledkovo vyzerajúcemu neúspechu. Opak je však pre nás pravdou. Na základe už takmer dvojročnej spolupráce v rámci organizovania Regionálnych výberov-chlapcov v kategórii starších žiakov (roč. nar. 2004, 2005 a 2006) sme boli pozvaní Českým florbalom na turnaj regionálnych výberov českého florbalu v kategórii dorastencov. Realizačný tím v trénerskom zložení Pelegrin P., Bulko P., Horecký J. a ja sme sa spoločne zhodli, že sa ostravského turnaja napriek vekovej nevýhode zúčastníme a poskytneme priestor pre najužitočnejších hráčov z regiónov SR (roč. nar. 2004), ktorí boli súčasťou projektu RV-CH od jeho založenia. Napriek predpokladu, že úroveň motorických zručností a kondičných schopností bude na českej strane, tak hlavný cieľ tímu bol iný ako orientácia na krátkodobý výsledkový status, ale práve naopak dodržiavanie vopred určených taktických pokynov s dlhodobou víziou postupne vyprofilovať hráčov konkurencie schopných na medzinárodnej úrovni. A keďže sa nominovaní hráči dokázali veľmi dobre adaptovať pri hre s ročníkovo staršími kolegami, tak verím, že ostravská misia bola pre slovenský výber RV-CH úspešná.“ (Dárius Siheľský - tréner RV-CH Do)

Výsledky:

RV-CH - Karlovarský kraj 11:1
RV-CH - Stredočeský kraj 4:5
RV-CH - Liberecký kraj 2:3
RV-CH - Moravskoslezký kraj 1:5
RV-CH - Olomoucký kraj 1:3
RV-CH - Pardubický kraj 3:6
 

Späť