Doškoľovací seminár

Doškoľovací seminár

Miesto

Mestská športová hala, Mládežnícka 1444/1, 911 01 Trenčín

Termín konania

01.03.2019

Pokračovať na školenie

Doškoľovací seminár

Doškoľovací seminár

Miesto

Aula VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba - Česká republika

Termín konania

03.02.2019

Pokračovať na školenie

Doškoľovací seminár

Doškoľovací seminár

Miesto

Fakulta športu, 17. novembra 13, Prešov

Termín konania

11.01.2019

Pokračovať na školenie

Doškoľovací seminár

Doškoľovací seminár

Miesto

Centrum pohybové medicíny, Pyšelská 11/4, Praha - Česká republika

Termín konania

06.12.2018

Pokračovať na školenie

Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Šport Areál NTS, Školská 18, 914 41 Nemšová

Termín konania

03.11.2018

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Šport Areál NTS, Školská 18, 914 41 Nemšová

Termín konania

03.11.2018

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Telocvična osemnástka, Liesková 706/2, 979 01, Rimavská Sobota

Termín konania

30.09.2018

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Mestská športová hala, Mládežnícka 1444/1, 911 01 Trenčín

Termín konania

29.09.2018

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Park oddychu Inspiro, Nádražná 1368/36, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Termín konania

23.09.2018

Pokračovať na školenie

Tréner v príprave

Odborná príprava - Špeciálna časť

Miesto

Športovo-relaxačné centrum, Slnečne nábrežie 3447/1, 052 01 Spišská Nová Ves

Termín konania

22.09.2018

Pokračovať na školenie