Odborná príprava - Všeobecná časť

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Miesto

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Kreditov

0

Minimálna obsadenosť: --
Kapacita školenia: uvedená v prílohe
Termín konania

12.05.2023 - 14.05.2023

Najneskoršie odhlásenie
01.05.2023
Prílohy

Žiadne súbory

Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

60 €

Najneskoršie uhradenie

01.05.2023

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť