Odborná príprava - Špeciálna časť

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Miesto

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Kreditov

30

Minimálna obsadenosť: 0
Kapacita školenia: 20
Termín konania

11.11.2022 - 13.11.2022 (Blok č. 1)

17.11.2022 - 17.11.2022 (Blok č. 2)

Najneskoršie odhlásenie
08.11.2022
Prílohy

Žiadne súbory

Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

100 €

Najneskoršie uhradenie

08.11.2022

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť