Odborná príprava - Všeobecná časť

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Miesto

FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Kreditov

0

Poznámka

Viac: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20192020/

Záverečný test zo všeobecnej časti: najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

Minimálna obsadenosť: --
Kapacita školenia: uvedená v prílohe
Termín konania

11.10.2019 - 13.10.2019

Najneskoršie odhlásenie
20.09.2019
Prílohy

Žiadne súbory

Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

60.00 €

Najneskoršie uhradenie

20.09.2019

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť