Odborná príprava - Všeobecná časť

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Miesto

FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Kreditov

0

Poznámka

Viac: https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20212022/

Záverečný test zo všeobecnej časti: najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

Minimálna obsadenosť: --
Kapacita školenia: uvedená v prílohe
Termín konania

25.03.2022 - 27.03.2022

Najneskoršie odhlásenie
09.03.2022
Prílohy

Žiadne súbory

Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

60.00 €

Najneskoršie uhradenie

09.03.2022

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť