Odborná príprava - Všeobecná časť

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Miesto

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Kreditov

0

Minimálna obsadenosť: --
Kapacita školenia: uvedená v prílohe
Termín konania

09.09.2022 - 11.09.2022

Najneskoršie odhlásenie
02.09.2022
Prílohy

Žiadne súbory

Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

60 €

Najneskoršie uhradenie

02.09.2022

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť