Odborná príprava - Všeobecná časť

Tréner II. kvalifikačného stupňa

Miesto

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica - dištančne (online)

Kreditov

0

Minimálna obsadenosť: --
Kapacita školenia: uvedená v prílohe
Termín konania

02.11.2023 - 05.11.2023

Najneskoršie odhlásenie
30.10.2023
Spôsob úhrady

Informácie o platbe sa zobrazia až po prihlásení na školenie

Poplatok

120 €

Najneskoršie uhradenie

30.10.2023

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť