Doškoľovací seminár

Doškoľovací seminár

Miesto

Hotel Magnus, Považská ulica 1706/35, 911 01 Trenčín

Kreditov

20

Minimálna obsadenosť: 1
Kapacita školenia: 60
Termín konania

03.06.2023 - 03.06.2023

Najneskoršie odhlásenie
31.05.2023
Prílohy
Plagát.pdf

Na toto školenie už nie je možné sa prihlásiť