Generic placeholder image

Mgr. Kamil Zagrapan

Tréner v príprave (SZFB/OS/TR/2017-147)
Kreditov

0

Typ licencie

D

(09.09.2022)
Generic placeholder image

Ing. Terézia Zajacová

Tréner v príprave (SZFB/OS/TR/2020-029)
Kreditov

0

Typ licencie

D

(05.09.2022)
Generic placeholder image

Mgr. Peter Zamecnik

Tréner I. kvalifikačného stupňa (SZFB/OS/TR/2018-A07)
Kreditov

30

Typ licencie

-

Generic placeholder image

Miroslav Zihala

Tréner v príprave (SZFB/OS/TR/2017-148)
Kreditov

0

Typ licencie

D

(12.09.2022)
Generic placeholder image

Bc. Dominik Žilka

Tréner v príprave (SZFB/OS/TR/2017-093)
Kreditov

0

Typ licencie

-

Generic placeholder image

Mgr. Iveta Žilovcová

Tréner v príprave (SZFB/OS/TR/2021-015)
Kreditov

10

Typ licencie

D

(05.09.2022)
Generic placeholder image

Ing. Martin Žipaj

Tréner v príprave (SZFB/OS/TR/2020-017)
Kreditov

10

Typ licencie

-

Generic placeholder image

Marián Zrník

Tréner I. kvalifikačného stupňa (SZFB/OS/TR/2018-056)
Kreditov

30

Typ licencie

C

(22.08.2022)
Generic placeholder image

Ján Žúbor

Tréner I. kvalifikačného stupňa (SZFB/OS/TR/2019-061)
Kreditov

10

Typ licencie

C

(15.09.2022)