Dôležité zmeny v systéme vzdelávania trénerov florbalu I. až III. kvalifikačného stupňa!

Publikované dňa 25.02.2020 10:14:24

Zmena bude spočívať v nutnosti absolvovať najskôr všeobecnú časť odbornej prípravy príslušného kvalifikačného stupňa pred špeciálnou častou príslušného kvalifikačného stupňa odbornej prípravy.

Laicky napísané, najskôr je potrebné úspešne absolvovať všeobecnú časť odbornej prípravy a až potom špeciálnu časť odbornej prípravy a teda v našom prípade zameranú na florbal. Táto požiadavka bude implementovaná aj do Vzdelávacieho portálu SZFB. Funkcionalita Vzdelávacieho portálu SZFB je plne v súlade so súťažnou smernicou „Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií.

Späť