Final four 2018/2019

Publikované dňa 21.07.2019 17:59:17

Turnaj štyroch výberov bol odohraný systémom každý s každým, z ktorého vzišiel celkový víťaz. Celkovo bolo pozvaných na podujatie 80 hráčov z celého Slovenska. Na konci turnaja boli všetkým družstvám odovzdané pamätné tričká, ktoré nám nezištne zabezpečili firmy Floorbal Fans a ROEZ, s.r.o. Z celkového prvenstva sa tešili hráči východoslovenského regiónu, ktorí v troch zápoleniach nenašli premožiteľa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo západoslovenského regiónu. Tretia priečka patrí stredoslovenskému a posledná štvrtá bratislavskému regiónu.

Vyjadrenia jednotlivých trénerov a hráčov:

Dárius Siheľský (Predseda KVTM SZFB + realizačný tím - stredoslovenský región):

Turnaj FINAL FOUR skončil tak, ako som očakával - veľmi dobre. Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže (KVTM) SZFB sa na túto akciu pripravovala celú súťažnú sezónu. Mali sme premyslené takmer všetky detaily a teda nemalo nás čo prekvapiť. Som veľmi rád že počas trvania FINAL FOUR nám vyšlo aj počasie a preto sme si tieto dni všetci užili naplno. Samotný turnaj bol na vysokej úrovni, bol som príjemné prekvapený z hernej, ale aj ľudskej vyspelosti väčšiny hráčov. Myslím si, že u veľkej väčšiny je obrovský herný potenciál a budúci tréner juniorskej reprezentácie Slovenska si bude mať z čoho o štyri roky vyberať. Jedným z hlavných cieľov KVTM SZFB je zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť talentovaným športovcom v rámci regionálnych výberov. Treba si uvedomiť, že kvalitu slovenského florbalu nezmeníme zhora (muži / ženy), ale zdola (mládež), preto je potrebné do tejto oblasti vyčleňovať stále viac a viac prostriedkov z celkového rozpočtu SZFB. Tento fakt si terajšie Prezídium SZFB uvedomuje a zatiaľ vždy nám vyšlo v ústrety, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Patrik Pelegrin (realizačný tím - východoslovenský región):

Prvá spoločná myšlienka akcie FINAL FOUR starších žiakov bola na stole už pred začiatkom súťažnej sezóny, keď kolega Dárius Siheľský plánoval zastrešenie regionálnych výberov starších žiakov po organizačnej stránke a ja z hľadiska dlhodobej koncepcie a obsahu resp. metodiky. V rámci dobrých vzťahov s Michalovcami resp. otcom michalovského florbalu - Gerhardom Puchírom, sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci a dokázali sme vytvoriť výborné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie pre 80 hráčov z celého Slovenska, vrátane ich realizačných tímov. Za kvalitu hráčov bol zodpovedný každý realizačný tím, ale myslím si, že zodpovedala tomu najlepšiemu čo daný región ponúkal. Na základe obsahovej náplne zrazu, sme mali možnosť chlapcov otestovať nielen v rámci florbalových zručností, ale taktiež aj z hľadiska rozvoja a diagnostiky silných a slabých stránok počas tréningových jednotiek zameraných na rozvoj pohybových schopností (koordinácia, rýchlosť, sila, vytrvalosť). Chlapci si predovšetkým musia uvedomiť, že je ak je športovec výborne kondične pripravený po všetkých stránkach, tak je zároveň aj rezistentný voči zraneniam a dlhodobo užitočný pre svoj tím alebo výber. Každý realizačný tím mal pripravený v rámci tréningových jednotiek aj teambuildingové aktivity, kde sa častokrát preukážu charakterovo-vôľové vlastnosti využiteľné aj na ihrisku, napríklad v hre pod tlakom. Musíme zapracovať na tom, aby aj kluboví tréneri mali dostatok odborných poznatkov a procesom sebavzdelávania posúvali vpred chlapcov na klubovej úrovni a do výberov chodili športovci motoricky, kondične a mentálne pripravení. Z dlhodobého hľadiska máme víziu vytvoriť dva samostatne fungujúce výbery vo vekových kategóriách starší žiaci a dorastenci, avšak pred nami je dlhá cesta, na ktorej musíme robiť čo najmenej chýb a dbať na detaily pri hľadaní kompetentne odborných trénerov, ktorí budú schopní a ochotní vychovávať a predávať svoje teoretické a praktické poznatky na mladšiu generáciu s potenciálom budúcich aj medzinárodne konkurencie-schopných reprezentantov Slovenska.

Jakub Sieber (realizačný tím - východoslovenský región):

Celý uplynulý celoslovenský zraz regionálnych výberov hodnotím veľmi pozitívne. Podmienky, ktoré sme našli v Michalovciach boli absolútne ideálne, a niet čo vytknúť.  Bolo nám poskytnuté skvelé zázemie, či už na tréningové jednotky, zápasy a regeneráciu. Som veľmi rád, že zraz nám ponúkol možnosť  porovnať to najlepšie, čo na Slovensku momentálne v tejto vekovej kategórii máme, všetci zúčastnení mohli počas víkendu vidieť, kde majú nedostatky a následne je na nich aby zapracovali na ich odstránení. Za najväčší prínos týchto regionálnych výberov považujem to, že sa tu konečne niečo začalo robiť s mládežou, a to nie len tak “na kolene” ale koncepčne a podľa jasne stanovenej metodiky. Samozrejme, nič nie je dokonalé, a stále pri hodnotení jednotlivých tréningových jednotiek vyhodnocujeme, čo zmeniť, upraviť. Dôležité je, že sa celý realizačný tím snažíme tieto veci riešiť konštruktívne, a nielen kritikou bez návrhu riešenia. Pred nami je ešte dlhá cesta, máme však jasne stanovený cieľ, a to pripraviť týchto chlapcov na reprezentáciu Slovenska v juniorskom drese. Sme na správnej ceste a verím, že možnosť takejto dlhodobej prípravy vo forme výberov motivuje ešte viac chlapcov, najmä tých, ktorí nemali možnosť sa tohto výberu zúčastniť, aby na svojich nedostatkoch zapracovali ešte o to viac.

Peter Moravec (kapitán družstva - východoslovenský región):

Keďže som Michalovčan, tak som sa tu vďaka domácim podmienkam cítil veľmi dobre. Čo sa týka ubytovania, tak si myslím, že sa nikto nemôže sťažovať. Harmonogram zrazu bol síce náročný, ale ani to nás nezastavilo na ceste za víťazstvom na celom turnaji. Myslím si, že tento turnaj nám ako hráčom priniesol veľmi veľa, upevnili sme si kolektív, nadobudli sme nové skúsenosti, spoznali ostatných dobrých hráčov a možno budúcich spoluhráčov. Či už nás vyberú ďalej alebo nie, tak mal tento zraz na mňa a určite aj na ostatných nominovaných pozitívny dopad.

Patrik Bulko (realizačný tím - západoslovenský región):

Finálový turnaj organizovaný Komisiou vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB pre regionálne výbery starších žiakov hodnotím mimoriadne pozitívne. Mesto Michalovce nám pripravilo skvelé podmienky, vďaka čomu sme sa mohli počas celého zrazu sústrediť výlučne na náš cieľ, ktorým je príprava talentovanej mládeže na „vrcholový florbal“ v podobe JUNIORSKEJ či MUŽSKEJ reprezentácie. Za región západ môžem konštatovať, že nominovaní chlapci zažili skvelé 4 dni. Pravdou je, že jadro nominácie tvorilo 10 hráčov 1. FBC FLORBAL Trenčín (+ 2 hráči, ktorí pravidelne trénujú s klubom), čo hovorí za všetko. Paradoxne, práve zmieňovaný fakt hodnotím mimoriadne pozitívne, keďže vďaka pôsobeniu týchto hráčov v jednotlivých formáciách sa i zvyšní chlapci naučili viac florbalového, než očakávali. Pokiaľ tieto skúsenosti odovzdajú svojím trénerom na klubovej úrovni, môžeme posunúť úroveň konkurencie opäť o niečo vyššie. Na záver dodám, že sme ku každej tréningovej jednotke pristupovali s kolegom Michalom Srncom osobitne - čo v konečnom dôsledku spôsobilo, že chlapcom sme priblížili florbal ešte väčšmi - a z podujatia odchádzali mimoriadne šťastní a motivovaní. Prínos FINAL FOUR bude dozaista značný - pre všetky strany. Osobne som sledoval prácu zvyšných realizačných tímov veľmi intenzívne (spôsob ich komunikácie, zápasového managementu, motivovania a pod.). V niektorých momentoch som videl prienik v štýloch nášho „vedenia“, v iných momentoch som sa pýtal sám seba, ako môžeme byť tak odlišní. Práve v nadväznosti na tento fakt budem neustále pokračovať v prehlbovaní tímovosti/kolektivizmu a súdržnosti družstva. Zastávam názor, že Slovenský zväz florbalu na regionálnej úrovni podporou tohto podujatia urobil obrovský krok vpred. Pokiaľ budeme pokračovať v začatej práci s mládežou, môžeme sa o pár rokov tešiť z výraznejších úspechov našich mládežníckych kategórii na medzinárodnej úrovni. Chce to však súhru zväzu, kompetentných osôb na jednotlivých úrovniach riadenia - a najmä, chuť pracovať pre ľudí.

Michal Srnec (realizačný tím - západoslovenský región):

Akciu hodnotím ako veľmi vydarenú. Čo sa týka miesta a podmienok boli výborne. Výborný hotel so super službami pre hráčov a trénerov, hala veľmi pekná a taktiež organizácia a pomoc pána Puchíra - pred ním klobúk dole ako pomáhal počas celého zrazu. Kvalita hráčov bola na veľmi vysokej úrovni, ale ukázalo sa, že v niektorých kluboch sa nepracuje s mládežou tak ako by sa malo, pretože niektorí hráči nevedeli základne pojmy a veci spojené so systémom a hrou. Ako jedinú slabú stránku by som bral to, že na takýto zraz musia byt zabezpečení dvaja kvalitní rozhodcovia. Takéto zrazy by sa mali konať pravidelne a v postupnosti až do MS J, pretože hráči majú stále motiváciu počas 2-3 rokov sa dostať do reprezentácie. Veľkým prínosom bolo aj zloženie jednotlivých trénerov, pretože každý jeden má skúsenosti a máme si navzájom odovzdať a zároveň nabrať nové skúsenosti. Takýto zraz je podľa mňa obrovským prínosom pre SZFB ako aj samotný florbal na Slovensku, pretože mala by o takýchto akciách vedieť aj široká verejnosť a dovolím si tvrdiť, že by sa zvýšil aj počet deti v jednotlivých regiónoch a kluboch. Akciu hodnotím ako veľmi úspešnú a som rád, že som mohol byť súčasťou tohto celého a už teraz sa teším na ďalšiu akciu a pevne verím, že tu pomyselnú latku posunieme ešte vyššie.

Peter Bednár (kapitán družstva - západoslovenský región):

Z môjho pohľadu hodnotím miesto konania záverečného turnaja a rovnako i podmienky pozitívne. Ubytovanie v Michalovciach, ktoré bolo pre nás pripravené bolo výborné, čo sa dá taktiež povedať aj o jedle. Mestská športová hala a tréningové centrá neboli príliš vzdialené, čo je podľa môjho názoru veľké pozitívum, keďže program FINAL FOUR bol pomerne náročný. Pozitívne hodnotím aj organizáciu podujatia a fakt, že z turnaja sme si mohli odniesť okrem nových skúseností a zážitkov aj pamätné tričká, ktoré nám budú veľmi dlho pripomínať tento turnaj, pretože každý z nominovaných hráčov pracoval veľmi tvrdo, aby sa sem dostal. Prínos FINAL FOUR vidím predovšetkým v skúsenostiach, ktoré sme vďaka turnaju získali. Myslím, že väčšina hráčov bude na sebe pracovať ešte tvrdšie než doteraz. Tí, ktorí neboli súčasťou finálnej nominácie môžu byť motivovaní do budúcnosti, čo môže viesť k zvýšeniu florbalovej kvality nášho regiónu.

Jakub Horecký (realizačný tím - bratislavský región):

Spoločný zraz všetkých regionálnych výberov bol najlepším možným zakončením projektu KVTM SZFB v tejto sezóne. Kvalita jednotlivých výberov bola na vysokej úrovni a na ihrisku či mimo neho sa hráči prišli ukázať v čo najlepšom svetle. Určite treba vyzdvihnúť nadštandardné podmienky a zabezpečenie, ktoré mali hráči a tréneri počas zrazu, čo je výborným predpokladom pre posun športovca na vyššiu úroveň. FINAL FOUR nám istým spôsobom načrtol aká úroveň florbalu je v tejto vekovej kategórii chlapcov v rámci celého Slovenska, či konkrétneho regiónu. Ako tréner bratislavského regiónu môžem konštatovať, že aj napriek nepriaznivým výsledkom sa hráči v našom výbere zlepšovali od zápasu k zápasu, nadobúdali nové skúsenosti a ukazovali svoje vlastnosti, kvôli ktorým boli na zraz nominovaní. V rámci záverečného hodnotenia zrazu dostal každý hráč individuálne zhodnotenie svojich silných a slabých stránok spolu s odporúčaniami trénerov ako sa vo florbale posunúť ďalej. Cieľom projektu KVTM SZFB je dostať florbal na Slovensku o krok vpred a FINAL FOUR bol jeden z ideálnych spôsobov ako ho dosiahnuť.

Adam Záhorský (kapitán družstva - bratislavský región):

Historicky prvý FINAL FOUR by som zhodnotil veľmi pozitívne myslím si , že si to všetci chlapci užili a podmienky ktoré nám mesto Michalovce poskytlo boli naozaj skvelé. Či už ide o ubytovanie alebo o haly v ktorých sme trénovali. Organizátori odviedli skvelý kus práce. Prínos je určite to , že sme sa mali šancu porovnať so všetkými regiónmi republiky a mohli sme vidieť v čom máme ešte nedostatky a na čom treba ešte zamakať.

Stanislav Šenšel (realizačný tím – bratislavský región):

 Po príchode do Michaloviec som zostal veľmi milo prekvapený. Podmienky aké nám vytvorili boli na vysokej úrovni. Ubytovanie, strava, športové podmienky, dostupnosť, presne takto si predstavujem sústredenie tohto typu. Samozrejme bez tých správnych ľudí by to nemohlo fungovať. Ďalšiu vec ktorú hodnotím pozitívne je kvalita jednotlivých hráčov. Stretlo sa tu plno chlapcov, ktorí majú chuť neustále sa zlepšovať a tvrdo na sebe makať. Videl som potenciál s ktorých sa dá pracovať do ďalších rokov. Pre mňa osobne ako člena realizačného tímu to boli vynikajúce skúsenosti. Získal som ďalší rozhľad z florbalového prostredia. Finálny zraz hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko sa porovnali tí najlepší hráči z celého Slovenska. Myslím, že viacerí hráči zistili v ktorých činnostiach majú rezervy a v čom “zaostávajú” oproti svojim rovesníkom. Dúfam, že tento pilotný projekt bude pokračovať aj v ďalších rokoch a spoločnými silami potiahneme slovenský florbal k lepšiemu.“

Jakub Kubáň (realizačný tím - stredoslovenský región):

Myslím si, že Michalovce boli to najlepšie rozhodnutie z hľadiska organizácie FINAL FOUR. V Michalovciach sme mali zabezpečené všetko, čo sme potrebovali. Miestami mi to prišlo, že sme mali až nadštandardne zabezpečené podmienky na tréningových jednotkách resp. na turnajových zápasoch. Kvalita hráčov bola na veľmi dobrej úrovni. Silnou stránkou stredoslovenského regiónu na FINAL FOUR bol kolektivizmus a odhodlanie. Chcel by som vyzdvihnúť organizáciu a celkové zabezpečenie celej akcie a poďakovať všetkým, ktorí sa na nej podieľali a vynaložili veľké úsilie, aby sa FINAL FOUR uskutočnilo. KVTM SZFB zvládlo perfektné túto akciu. FINAL FOUR má a bude mať veľmi veľký prínos pre slovenský florbal, nakoľko veľa mladých hráčov má po tejto akcii ešte väčšiu motiváciu zlepšovať sa. Budúcnosť slovenského florbalu je predsa v týchto mladých hráčov.

Michal Korček (kapitán družstva - stredoslovenský región):

Zorganizované to bolo veľmi dobre a som rád, že som sa mohol FINAL FOUR zúčastniť. Ani vo sne som si nemyslel, že budem v pozícií kapitána družstva za stredoslovenský región. Ubytovanie bolo perfektné a tréneri boli najlepší. Myslím si, že sme boli najlepší kolektív na turnaji. FINAL FOUR dalo chlapcom veľa zo všetkých hľadísk, ale najdôležitejšie bolo to, že ak sa každý sústredí len na seba a podá svoj najlepší výkon, tak môžeme zdolať akéhokoľvek súpera.

Marián Svatuška (FBK Humenné - divák):

Počas akcie FINAL FOUR som bol prítomný na tréningovej jednotke východoslovenského regiónu zameranej na florbal a rozvoj silových schopností (core) a aj počas samotného turnaja. Z obsahového hľadiska hodnotím tréningovú jednotku (florbal) pozitívne, nakoľko sa v rámci hlavnej časti hráči venovali herným cvičeniam a prípravným hrám paralelne na 3 ihriskách v súčinnosti 2-jíc, 3-jíc s adekvátnym intervalom zaťaženia prispôsobeným zápasovým podmienkam. Oceňujem dôkladné načasovanie a maximálnu sústredenosť trénerov resp. hráčov. V rámci tréningovej jednotky (sila - core) ukázali chlapci úroveň kondičnej pripravenosti z klubov. Pestrosť cvičení ako aj samotná motivácia, že pracovali v 2-jiciach a každý chce v súboji vyhrať dávajú takýmto cvičeniam náboj, zápal a športovú rivalitu. To, že chlapci z východoslovenského regiónu vyhrali celý turnaj nie je náhoda. Výber bol vhodné skombinovaný a šikovnosť trénerov pri určovaní záverečnej nominácie sa prejavila na ihrisku. Uvítal by som viac podobných akcií a zároveň ma mrzí nezáujem rodičov resp. začínajúcich trénerov aj rozhodcov načerpať nové poznatky. Potom čo som videl vašu prácu, tak ste mi otvorili obzor ako pracovať s mládežou. Nie prázdne reči, ale skutky nás posúvajú vpred, perfektný prístup a vďaka za ďalšiu motiváciu.

Konečné umiestnenie:

  1. Východoslovenský región
  2. Západoslovenský región
  3. Stredoslovenský región
  4. Bratislavský región

Výsledky:

Stredoslovenský región - Západoslovenský región 4:5 pp

Bratislavský región - Východoslovenský región 4:9

Západoslovenský región - Východoslovenský región 4:8

Stredoslovenský región - Bratislavský región 6:2

Bratislavský región - Západoslovenský región 1:4

Stredoslovenský región - Východoslovenský región 5:8

Späť