Vzdelávací portál SZFB je spustený!

Publikované dňa 21.07.2019 17:13:58

Vzdelávací portál je vytvorený tak, aby sa v ňom tréneri vedeli intuitívne pohybovať a riešiť svoje potreby z hľadiska vzdelávania, prípadne udelenia trénerskej licencie. Najdôležitejším krokom je riadne a pravdivo vyplnený profil. Na základe riadne vyplneného profilu Vám Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB do Vášho profilu pridelí všetky dokumenty, ktoré ste jej doposiaľ odovzdali. Vzdelávací portál SZFB je plne v súlade so súťažnou smernicou Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií.

 Z hľadiska funkčnosti je Vzdelávací portál SZFB plne k dispozícii pre jeho používanie. V blízkej budúcnosti budú dopracované aj ostatné časti ako FAQ, Legislatíva a iné.

V prípade, ak by sa vyskytli problémy s funkčnosťou Vzdelávacieho portálu SZFB, prosíme trénerov o zhovievavosť, na odstránení budeme intenzívne pracovať.

V prípade otázok kontaktujte predsedu Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB na maili sihelsky@szfb.sk alebo na telefónnom čísle +421 918 363 968.

Späť