Regionálne výbery - Chlapci - 2018/2019 - 2. zraz

Publikované dňa 21.07.2019 17:16:44

Dňa 27. 01. 2019 sa uskutočnili druhé zrazy regionálnych výberov chlapcov (ďalej len „RV-CH“) pre ročníky narodenia 2004, 2005 a 2006 pod záštitou Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KVTM SZFB“). V Bratislavskom, Západoslovenskom, Stredoslovenskom a Východoslovenskom regióne paralelne bojovalo o miesta v zostave viac ako 120 talentov príslušnej vekovej kategórie.

Na základe kooperácie s klubmi v jednotlivých regiónoch resp. skautingu hlavných trénerov a ich realizačných tímov vzišli užšie výbery (cca 30 chlapcov), v ktorých sa všetci nominovaní snažili vynaložiť maximálne možné úsilie v rámci svojich schopností a zručností, aby zaujali užitočnosťou resp. výnimočnosťou trénerov RV-CH.

Mestá Bratislava, Púchov, Turany a Košice boli spoluorganizátormi RV-CH a svojimi priestormi (športové haly) resp. materiálno-technickým zabezpečením splnili potrebné štandardy pre jednotlivé realizačné tímy. Časový a obsahový harmonogram jednotlivých zrazov bol totožný a podliehal vypracovaniu hlavného metodika KVTM SZFB Mgr. Patrika Pelegrina a následnému schváleniu predsedu KVTM SZFB Ing. Dáriusa Siheľského.

Doobedňajšia TJ č. 1 (cca 150 min.) bola nastavená na základe zachovania zásad tvorby TJ pri správnej postupnosti metodicko-organizačných foriem (MOF), v rámci ktorých sme sa prioritne zamerali na oblasť prípravných hier. Prípravné hry nám ponúkajú súvislý herný dej a podmienky totožné alebo veľmi blízke zápasu na základe čoho boli pre nás najefektívnejším riešením pri rozhodovacom procese. V hlavnej časti hráči absolvovali taktiež aj niekoľko kondičných mikroblokov, ktoré boli zamerané na CORE tréning resp. cvičenia s využitím vlastnej hmotnosti.

Následne chlapci absolvovali spoločný obed, po ktorom jednotlivé realizačné tímy RV-CH pripravili rozličný program formou aktívneho odpočinku. Po krátkej prestávke sme pokračovali TJ č. 2, kde sa v hlavnej časti odohral modelovaný zápas. Tréneri určili 2 družstva, ktoré pozostávali z 15 hráčov a každý z brankárov odchytal 2 tretiny, počas ktorých sa snažili presvedčiť realizačné tímy o oprávnenosti svojej nominácie. Po zápase nasledovala séria kompenzačných cvičení, ktoré sú vzhľadom na jednostrannosť zaťaženia pri florbale nevyhnutnosťou.

Ako bolo odprezentované už na prvom zraze RV-CH, tak nielen na základe nominácie z oboch zrazov, ale taktiež aj vplyvom dlhodobo konštantných výkonov v rámci klubovej činnosti v regióne a charakterovo-vôľových vlastností určia hlavní tréneri RV-CH spoločne so svojimi RT záverečnú nomináciu (18+2), ktorá sa predstaví za každý región na podujatí „FINAL FOUR“, ktoré bude na programe v termíne (06. – 09. 06. 2019). Všetci hráči budú mať jednu z posledných možností ako sa pobiť o miestenku v družstve za svoj región už tento víkend (11. - 12. 05. 2019) na Majstrovstvách SR v kategórii STARŠÍ ŽIACI, ktoré sa uskutočnia v Bratislave (ŠH Elán) aj pod drobnohľadom všetkých hlavných trénerov RV-CH.

Späť