Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB v súťažnej sezóne 2022/2023 splní svoj ďalší míľnik!

Publikované dňa 27.07.2022 15:00:59

Pre nadobudnutie tejto odbornej spôsobilosti musí frekventant rovnako najskôr úspešne absolvovať všeobecnú časť odbornej prípravy a následne úspešne absolvovať špeciálnu časť. Vzhľadom na to, že všeobecná časť má minimálne 40 hodín a je plne termínovo v kompetencií vysokých škôl očakávame, že táto odborná príprava bude mať 2 ročnú študijný charakter.


Okrem toho Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB zvýšila frekvenciu organizovania špeciálnych časti odborných príprav Tréner I. kvalifikačného stupňa z dvoch na tri špeciálne časti počas jednej súťažnej sezóny.


Špeciálne časti odborných príprav Tréner I. kvalifikačného stupňa sú v súťažnej sezóne 2022/2023 naplánované na tieto termíny:
25. - 27. 08. 2022 - východ Slovenska
11. - 13. 11. 2022 - stred Slovenska
16. - 18. 06. 2023 - západ Slovenska
Konkrétne miesta ešte známe, v prípade východného Slovenska pôjde pravdepodobne o Košice.


Okrem toho sa môžu tréneri SZFB tešiť na odborné doškoľovacie semináre, ktoré budú dominantne zamerané na teoretické a praktické poznatky, ako zvýšiť kondičnú pripravenosť hráčov pre špecifiká florbalu. Doškoľovacie semináre budú prebiehať vždy v piatok a to kombinovanou formou. Na konkrétnych termínoch sa ešte pracuje, určite budú však niektoré vypísané pred začiatkom celoštátnych súťaži SZFB.
 

Späť