Hľadá sa tréner mládeže - Bratislava!

Publikované dňa 26.09.2023 21:28:39

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p .o.), hľadá trénera florbalu pre potrebu krúžkovej činnosti. Florbalový krúžok je určený pre deti vo veku 6 - 15 rokov so zameraním sa na spoznanie florbalu a vyskúšaním si základných herných činnosti jednotlivca (prihrávky, streľba, vedenie, atď.).

Bližšie informácie k florbalovému krúžku:

- Obdobie: október 2023 - jún 2024
- Deň a čas: každý utorok a štvrtok (okrem sviatkov a školských prázdnin), v čase 15:30 - 16:30 hod. 
- Miesto: Areál netradičných športov, Pivonková ul., Bratislava-Ružinov
- Odmena: podľa dohody (možnosť fakturácie alebo na základe dohody o pracovnej činnosti)
- Podmienka: študent/absolvent FTVŠ (odbor telesná výchova) alebo minimálne odborná spôsobilosť Tréner v príprave

Platnosť pracovnej ponuky do 30.9.2023. 


Záujemca môže volať na 0908 730 425 alebo emailom na andrej.pustay@rskruzinov.sk.

Späť