Plánované akcie KVTM SZFB pre súťažnú sezónu 2019/2020

Publikované dňa 10.12.2019 00:52:51

Oblasť vzdelávania:

KVTM SZFB plánuje zverejniť v súťažnej sezóne 2019/2020 dve odborné prípravy -Tréner I. kvalifikačného stupňa (špeciálna časť). Prvá je plánovaná v úvode súťažnej sezóny na západe (po Banskú Bystricu) a druhá v závere súťažnej sezóny na východe Slovenska. Prezídium SZFB sa na svojom zasadnutí uznieslo, aby KVTM SZFB zorganizovala aj tretiu odbornú prípravu tohto typu a to počas MS žien 2019 (I. blok špeciálnej časti) a Kvalifikácie mužov 2020 (II. blok špeciálnej časti). Vzhľadom na uznesenie Konferencie SZFB zrušiť povinnosť mať v regionálnych súťažiach v zápise o stretnutí vo vekovej kategórii juniori a dorastenci uvedeného trénera s platnou trénerskou licenciou SZFB - Trénerská licencia C, hrozí, že dopyt po týchto odborných prípravách bude nízky a tieto odborné prípravy sa z dôvodu nízkeho záujmu neotvoria (minimálny počet pre otvorenie je 15 frekventantov), KVTM SZFB odporúča všetkým serióznym záujemcom o tento typ odbornej prípravy, aby sa prihlásili na odbornú prípravu, ktorá je plánovaná v úvode súťažnej sezóny, nakoľko je vysoký predpoklad, že sa daná odborná príprava otvorí.

Odborné prípravy -Tréner v príprave sú plánované pre túto súťažnú sezónu štyri. V úvode aj v závere súťažnej sezóny budú po jednej na západe a na východe na Slovenska. Prezídium SZFB sa na svojom zasadnutí uznieslo, aby KVTM SZFB ešte dve odborné prípravy tohto typu a to počas MS žien 2019 a Kvalifikácie mužov 2020. Vzhľadom na počet klubov, počet družstiev, počet hráčov pôsobiacich v súťažiach SZFB, KVTM SZFB nepredpokladá, že pri takomto vysokom počte odborných príprav tohto typu sa podarí všetky zorganizovať (minimálny počet pre otvorenie je 10 frekventantov). KVTM SZFB odporúča všetkým serióznym záujemcom o tento typ odbornej prípravy, aby sa prihlásili na najbližšiu plánovanú odbornú prípravu tohto typu a nespoliehali sa na to, že práve v ich regióne sa daná odborná príprava otvorí.

Neoddeliteľnou súčasťou udeľovania trénerských licencii SZFB sú kredity. Z tohto dôvodu KVTM SZFB plánuje zorganizovať v súťažnej sezóne 2019/2020 minimálne šesť doškoľovacích seminárov, ktoré majú primárne za úlohu zvýšiť odbornosť jednotlivých trénerov a ponúknuť im, za ich úspešné absolvovanie, určitý, vopred známi, počet kreditov. Vzhľadom na to, že viacerí tréneri majú v tomto období na svojom účte vo Vzdelávacom portáli SZFB 0 kreditov, KVTM SZFB zorganizuje pred prvým kolom extraligy mužov dva doškoľovacie semináre. Jeden seminár na východe a jeden na západe Slovenska.

Oblasť talentovanej mládeže - Regionálne výbery - Chlapci:

Regionálne výbery chlapcov budú mať v porovnaní so súťažnou sezónou 2018/2019 oveľa viac nabitý program a na jednotlivé zrazy regionálnych výberov bude väčšinou nominovaný menší počet hráčov. Prvé zrazy sú naplánované v každom regióne na november, ktoré budú trvať dva dni. Počas týchto zrazov budú nominovaní hráči opätovne podrobení testom, aby bol zaznamenaný ich progres športového výkonu. V januári sa užší výber zúčastní turnaja v ČR, kde budú mať chlapci možnosť porovnať sa s regionálnymi výbermi dorastencov Českého florbalu. Hneď po turnaji majú chlapci naplánované v každom regióne ďalšie jednodňové zrazy. Ďalšie jednodňové zrazy v každom regióne ich budú čakať v mesiaci marec. V závere súťažnej sezóny sa chlapci zúčastnia FINAL FOUR, pričom užší vyber sa zúčastní počas leta ešte na jednom turnaji, pravdepodobne zahraničnom.

Oblasť talentovanej mládeže - Regionálne výbery - Dievčatá:

Regionálne výbery dievčat budú pokračovať aj v nasledujúcej súťažnej sezóne v overených jednodňových zrazoch, ktoré sa začnú koncom septembra a budú pokračovať v novembri tohto kalendárneho roku. Celoštátne výbery sa stretnú aj počas januára, februára a apríla, no celá príprava vyvrcholí v polovici mája trojdňovým sústredením. Po ňom sa koncom toho istého mesiaca predstavia žiačky spoločne s dorastenkami na turnaji Regionálnych výberov Českého florbalu.

Konkrétne termíny jednotlivých akcii budú známe až po oficiálnom zverejnení Termínovej listiny 2019 / 2020.

Späť