Regionálne výbery - Chlapci - 2019/2020 - 1. zraz

Publikované dňa 10.12.2019 01:02:05

Prvé stretnutie RV-CH regiónu ZÁPAD v novej súťažnej sezóne bolo premiérovo organizované v meste Trenčín. Na dvojdňový zraz bolo pozvaných 20 hráčov a 3 brankári, medzi ktorými nechýbali ani nováčikovia. Súčasťou harmonogramu boli 4 rôzne tréningové jednotky, teambuilding, a rovnako aj prípravný zápas. Na tento zraz som pozval aj svojho kolegu, bývalého trénera juniorskej reprezentácie Slovenska a v súčasnosti v Púchove pôsobiaceho coacha mužského extraligového družstva, p. Ing. Juraja Lamačku, ktorý chlapcom odovzdal v rámci tréningovej jednotky mnoho zo svojich dlhoročných skúseností, za čo mu patrí moja obrovská vďaka. Nakoľko išlo o posledný zraz, konajúci sa pred turnajom celoslovenského výberu v Ostrave, kde sa chlapci dostanú do konfrontácie s výbermi dorastencov jednotlivých krajov Českej republiky, bolo možné badať zodpovedný prístup ku každej ako tréningovej jednotke, tak i hernej činnosti, či mimotréningovej aktivite. S čistým svedomím môžem vysloviť potešiteľný záver, že florbalová kvalita chlapcov sa neustále zvyšuje, čo je obrovským prísľubom pre budúcnosť Slovenského florbalu. Ak budú chlapci na sebe neustále pracovať po športovej, ale rovnako aj ľudskej stránke, výsledky sa dostavia. Neustále prízvukujem hráčom, najmä na klubovej úrovni, že kvalitný hráč sa netvorí na tréningu, ale mimo neho. Na záver chcem vysloviť poďakovanie Športovému klubu FBC Trenčín, ktorý nám pripravil nadštandardné podmienky. Okrem zabezpečenia ubytovania a stravy nám klub v momente nepriaznivého počasia zabezpečil i prepravu z haly na hotel, technické vybavenie na prípravný zápas, pitný režim, medzitréningové občerstvenie a mnoho iného. Z môjho pohľadu, rovnako i pohľadu chlapcov, ktorí boli účastní regionálneho zrazu by som bol rád, keby sa naše stretnutia natrvalo fixovali v Trenčíne.
Patrik Bulko - Tréner RV-CH-ZÁPAD

Zraz RV-CH regiónu VÝCHOD hodnotím pozitívne, keďže na zraze dostali priestor aj hráči, ktorí sa minulú súťažnú sezónu do nominácie nedostali a zanechali dobrý dojem. Celkovú fyzickú pripravenosť nominovaných hodnotím obstojne, ale v tréningovom procese by mal byť väčší dôraz kladený na po-tréningové strečingové cvičenia na zlepšenie flexibility spojené s kompenzačnými cvičeniami. Veľa nominovaných používa už v mladom veku tejpovacie pásky, čo nie je dobrým znamením. Mierne zaostáva aj sila vo vrchnej časti tela.
Jakub Sieber - Tréner RV-CH-VÝCHOD

Zraz RV-CH regiónu BRATISLAVA prebehol výborne. Nominovali sme jednak staré tváre ale aj pár nových hráčov, pre ktorých to bola premiéra. Som rád, že účasť potvrdili všetci nominovaní a myslím, že všetci zabojovali o miesto vo výbere. Na každom zraze sa snažíme usmerniť hráčov ako zlepšiť ich hru, tak aby ich celkový výkon stúpal. Bolo vidieť, že niektorí chlapci na sebe od posledného zrazu výrazne zapracovali, čo ma nesmierne teší. 
Jakub Horecký - Tréner RV-CH-BRATISLAVA

Tak ako aj v ostatných florbalových regiónoch Slovenska, tak aj na zraz RV-CH regiónu STRED bolo pozvaných 20 hráčov a 3 brankári. Zrazu sa však zúčastnilo len 18 hráčov a 2 brankári, nakoľko 1 brankár ochorel deň pred zrazom a 2 hráči odignorovali pozvanie, aj keď boli viac násobne oni, ako aj ich zákonní zástupcovia telefonicky kontaktovaní a vyzvaní na potvrdenie ich účasti. Na tomto zraze bolo badať, že chlapci aj napriek veľkej klubovej rôznorodosti vytvorili dobrý kolektív. Diagnostika športovej výkonnosti prebehla bez problémov, pričom chlapci už poznali testovacie cvičenia a tak niektoré „zložité“ zvládli už na prvý pokus. Okrem diagnostiky športovej výkonnosti hráči absolvovali rôzne herné cvičenia a prípravne hry, v ktorých mali možnosť preukázať svoje individuálne florbalové zručnosti. Zraz ukázal aj jeden veľký nedostatok a to, že hráči nepoznajú význam pred a po-tréningového strečingu a význam kompenzačných cvičení. Hráči nepoznajú dynamický strečing, resp. poznajú len veľmi málo cvičení, ktoré patria do dynamického strečingu. Všetky tieto nedostatky môžu výrazne negatívne ovplyvniť ich zdravie v budúcnosti a môžu napríklad zapríčiniť problémy s kolenami, chrbtom a pod.. Z tohto dôvodu by bolo vhodné, ak by ich materské kluby a hlavne tréneri v nich, začali na svojich tréningových jednotkách používať strečingové a kompenzačné cvičenia. 
Dárius Siheľský - Tréner RV-CH-STRED

Najbližší zraz RV-CH sa bude organizovať v Žiline, ktorý bude spojený aj s turnajom regionálnych výberov dorastencov Českého florbalu v Ostrave. Na tento turnaj budú nominovaní 15 hráči a 2 brankári s ročníkom narodenia 2004. 
 

Späť